Coaching

Coaching

Coaching

Coaching

  • Po definiciji International Coach Federation (ZDA) je coaching interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem / organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja.
  • Je ne- psihoterapevtska , stalna interakcija med coachem in klientom svetovancem, v kateri klienta podpiramo, pri doseganju smiselnih ciljev na osebnem in poslovnem področju

Cilj coachinga je pozitivna sprememba pri stranki, kar pomeni začne sprejemati bolj kvalitetne odločitve in veliko bolj udejanjati svoje lastne potenciale
Coaching je idealen za razvoj delovnih kompetenc in pomaga  povečati  kvaliteto življenja.

Coachi so strokovnjaki ki so izjemno  vešči v poslušanju in opazovanju. Stranke znajo vzpodbuditi k raziskovanju o sebi, ki tako iz lastnih notranjih virov moči pridobijo vpogled v življenjske rešitve in jim sledijo. Coachi verjamejo, da so ljudje po naravi ustvarjalni in imajo ogromno potencialov. S strankami vzpostavijo odnos partnerstva, kar pomeni da jim nudijo podporo, tudi izven njihovega delovnega okolja.

+386 (0)3 490 02 58
+386 (0)41 762 760
peter.gominsek@siol.net
peter@svetovanje-gominsek.si
majda.gominsek@siol.net
majda@svetovanje-gominsek.si