Javni nastop

Javni nastop

Naši kandidati na delavnicah javnega nastopanja, na podlagi lastnih predstavitev, spoznavajo, kako pomembni so naši nastopi v javnosti, saj nikoli nimamo še ene priložnosti, da naredimo dober prvi vtis.

Nemalokrat se zgodi, da podjetniki in vodilni delavci podjetij dobro strokovno pripravijo predstavitev svoje ideje, ponudbe ali izdelka svojemu poslovnemu parterju, vendar sama realizacija predstavitve ne doseže zaželenega učinka. Zakaj?

Naša nebesedna komunikacija (gibanje, hoja, govorica telesa) pokaže vse, kar bi želeli, da ostane skrito oz. kar bi želeli prikrili. Morda smo imeli med našo predstavitvijo tremo, ki sicer ni bila plod našega nepoznavanja stroke, ampak zgolj skrb, za čim boljšo predstavitev izdelka ali storitve.

Sogovornik opazi tremo in nas oceni kot negotovo osebo, kot osebo, ki ne pozna in ne verjame v uspeh projekta. To je lahko razlog njegove odločitve, da ne sodeluje z nami. Velikokrat se nam podobne stvari dogajajo v vsakdanjem življenju. Zaradi naše slabe nebesedne komunikacije nas ljudje velikokrat napačno ocenijo. Kaj nam je storiti v takšnem primeru? Zelo pomemben je prvi vtis., saj naše stranke nimajo časa, da bi z nami organizirale spoznavne večere.

Vsaka pot se začne s prvim korakom. Dobrega javnega nastopa se lahko nauči vsakdo. Zato si mora vzeti nekaj časa in obiskati naše delavnice javnega nastopanja, nebesedne komunikacije in delavnice kako premagati tremo in strah pred nastopom.

Vsi kandidati se na začetku delavnice seznanijo z osnovami nebesedne in besedne komunikacije. V nadaljevanju programa, z vadbo in pod strokovnim vodstvom naše ekipe, izboljšujejo svojo nebesedno komunikacijo. Ob zaključku delavnice udeleženci pridobijo znanje praktične metode za dober javni nastop.

Posebno ponudbo individualnega svetovanja v našem programu predstavlja trening javnih nastopov, odprave treme pri javnih nastopih. K individualnem pouku se lahko prijavi vsakdo, z željo po podrobnejši seznanitvi s tehnikami in metodami javnega nastopanja ter dobre prezentacije. Kandidati po koncu pouka prejmejo zgoščenko s posnetimi vajami in gradivo. Prav tako pa jim podarimo še 4 pedagoške ure delavnice javnega nastopanja.

Individualno svetovanje izvajamo po želji naročnika, kar pomeni, da se prilagodimo njegovemu času in kraju izvajanja. Priporočljiv čas trajanja svetovanja in osebnega pouka je od 10 do 30 pedagoških ur. Ob začetku pouka kandidatu na podlagi razgovora in glede na njegovo predhodno znanje svetujemo koliko ur svetovanja bi bilo zanj/zanjo priporočljivega. Takšna oblika izobraževanja je primerna predvsem za tiste poslovneže, ki zaradi narave svojega dela ne morejo obiskovati terminskih seminarjev.

Ne pozabite, da so ključni elementi uspeha dober prvi vtis, dobra nebesedna komunikacija, dober javni nastop in pa seveda dober izdelek/projekt/storitev.

Veseli bomo sodelovanja z vami in vas že vnaprej lepo pozdravljamo,

Peter GOMINŠEK

+386 (0)3 490 02 58
+386 (0)41 762 760
peter.gominsek@siol.net
peter@svetovanje-gominsek.si
majda.gominsek@siol.net
majda@svetovanje-gominsek.si