Naš tim

Peter Gominšek

Peter Gominšek

Delavnice izvaja in vodi Peter Gominšek, s pridobljenim mednarodnim ceritifikatom Mojster poslovne komunikacije - Master of Business Communication po standardu INL PTA (International NL P Trainer Association). Pridobljen ima certifikat Master-Coach po standardu INL PTA Na Andragoškem centru Slovenije se je usposabljal v programu zodobne metode učne komunikacije, tehnike učenja, svetovanja in osebnostne rasti z Nevrolingvstičnim Programiranjem - NL P.

Udeleženec 1. Mednarodne konference Nevrolingvistično programiranje in coaching – Razvoj sodobnih kompetenc v poslovnem svetu.

V okviru Ministrstva za šolstvo in šport se je usposabljal v Programu izpopolnjevanja učiteljev, vključenih v program izobraževanja brezposelnih oseb.

V okviru programa Ministrstva za šolstvo in šport v programu Podpiranja strokovne avtonomije in odgovornosti ter profesionalne in osebne rasti ter programa: Učinkovite metode in pristopi za spodbujanje osebne in strokovne rasti končal program o profesionalnem usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju - Veščine tutorstva

Majda Gominšek

Majda Gominšek

Majda Gominšek, finančna svetovalka, je ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor ter soavtorica priročnika o finančnem poslovanju društev.

+386 (0)3 490 02 58
+386 (0)41 762 760
peter.gominsek@siol.net
peter@svetovanje-gominsek.si
majda.gominsek@siol.net
majda@svetovanje-gominsek.si