Reference

Reference

Reference iz komuniciranja, timskega dela in coachinga

Seminarje in delavnice smo izvajali za:

 • Mobitel d.d.: Javni nastopi, čustvena inteligenca, upravljanje s časom.
 • Ministrstvo za delo družino socialne zadeve: Motivacijske delavnice v okviru programa Phare 2003.
 • Aldata d.o.o.
 • Občina Šentjur v sodelovanju z Ljudsko univerzo Šentjur: Izobraževanje turističnih vodnikov –poslovna komunikacija.
 • Cerera d.o.o.
 • Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano: javni nastopi poslovna komunikacija.
 • Ljudska univerza Celje: Javno nastopanje, delavnice kako se izognemo stresu, sprostitvene tehnike.
 • Kmetijsko gozdarska zbornica: kmetijski svetovalci.
 • Zavoda za zaposlovanje območna enota Celje: vsebinski izvajalec delavnice za prvo zaposlitev.
 • Čebelarska zveza Slovenije: v okviru programa za usposabljanje čebelarskih mojstrov v okviru Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo in EU skladi. Program poslovnih komunikacij in javnega nastopanja.
 • Vrtnarstvo Celje: komercialiste.
 • Ljudska univerza Šentjur: javni nastopi za predstavnike društev.
 • Območna obrtna zbornica Kamnik: poslovna komunikacija.
 • Andragoški center Slovenije: seminar za vodje študijskih krožkov.
 • Knjižnica Kamnik.
 • Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec: programi za podjetnike – Javni nastopi in poslovna komunikacija.
 • Verlag Dashofer –založba seminar za timsko delo
 • Fakulteta za logistiko – javni nastopi in timsko delo (študenti 2 letnika)
 • Mrežni podjetniški inkubator –  RITS Celje -javni nastopi za podjetnike, timsko delo


Seminarje in delavnice smo izvajali še:

 • Individualno svetovanje vodstvenim delavcem v podjetjih.
 • Individualno svetovanje zasebnikom, podjetnikom.
 • Individualno svetovanje komercialistom.
 • Samostojne motivacijske delavnice.
 • Seminarje javnega nastopanja, za zaključene skupine.
 • Delavnice poslovnih komunikacij po lastnih razpisanih programih.


Delavnice so bile izvedene v vsebinskih sklopih poslovne komunikacije, motivacije z uporabo tehnik sprostitve in meditacije.

Reference iz računovodstva

 • Ljudska univerza Celje –računovodski specialistični seminarji
 • Projektni partner programa Phare 2003
 • Ljudska univerza Šentjur
 • Cerera d.o.o - računovodske specialistični seminarji
 • Izobraževalno središče Miklošič- računovodske specialistični seminarji
 • Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Zveza veteranov Slovenije
 • Seminarji za društva – računovodstvo
 • Hofer d.o.o- svetovanje članom uprave
 • Založba Verlag- Dashofer,
 • Čebelarska zveza društev Maribor- sodelovanje v mednarodnem projektu z Imkerschule Graz- izobraževanje čebelarskih mojstrov- računovodski seminar
 • Carpe diem d.o.o. Kranj- e-priročnik za računovodstvo za računovodja . com
+386 (0)3 490 02 58
+386 (0)41 762 760
peter.gominsek@siol.net
peter@svetovanje-gominsek.si
majda.gominsek@siol.net
majda@svetovanje-gominsek.si