Pravilni nastop pred javnostjo in sodelavci

Pravilni nastop pred javnostjo in sodelavci

Kako naj pravilno nastopim pred javnostjo in sodelavci? Velikokrat se nam zastavi tako vprašanje in odgovore pridobite na naši delavnici, ki jo namenjamo:

  • direktorjem in vsem tistim, ki pri svojem delu opravljajo funkcijo povezovalca med zaposlenimi;
  • priporočamo jo pred vsem vodjem oddelkov.

Program vsebuje vsebine, ki omogočajo udeležencem pravilno komunikacijo do sodelovcev. Spoznajo se z nedorečenim in dorečenim komuniciranjem, s pravilno pripravo sestankov. Udeleženci na praktičnih primerih pripravijo sistem in potek sestanka. Seznanijo se z osnovami metod in tehnik vodenja hitri in kriznih sestankov. Delavnica poteka v sproiščen okolju v naših prostorih in trja 12 pedagoških ur.

Zastavljen cilj udeležencev:

  • boljši medsebojni odnosi s sodelavci in nadrejenimi.
+386 (0)3 490 02 58
+386 (0)41 762 760
peter.gominsek@siol.net
peter@svetovanje-gominsek.si
majda.gominsek@siol.net
majda@svetovanje-gominsek.si