Računovodsto

Podjetja, s.p., društva, javni zavodi

Podjetja, s.p., društva, javni zavodi

Računovodski servis za podjetja, samostojne podjetnike, društva, javne zavode.

Več

Izobraževanje

Izobraževanje

Tečaji, delavnice in enodnevni seminarji s področja vodenja poslovnih knjig ter obračuna stroškov dela in davčnih odtegljajev.

Več

Svetovanje

Svetovanje

Svetovanje iz finančnega, davčnega in računovodskega področja (obračun plač, obračun davka iz dejavnosti, obračun davka od dohodka pravnih oseb za podjetja, javne zavode in društva, zakon o dohodnini, bonitete,…).

Več

+386 (0)3 490 02 58
+386 (0)41 762 760
peter.gominsek@siol.net
peter@svetovanje-gominsek.si
majda.gominsek@siol.net
majda@svetovanje-gominsek.si